Yhdistys

Yhdistys

Maaseutuammattien puolestapuhuja.

Maaseutuammattiin ry edistää Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa uusien yrittäjien ja osaavien ammattilaisten saatavuutta maa- ja metsätalouteen sekä lisää alan tunnettavuutta ja verkostoitumista.

Tutustutamme lapsia, nuoria ja opettajia maa- ja metsätalouden ammatteihin, maaseutuyrittämiseen sekä laajemminkin maaseudun mahdollisuuksiin asuin-, työ- ja yritysympäristönä.

Järjestämme mm. oppilaille ja opettajille yritysvierailuja, esittelemme kouluilla maaseutuammatteja sekä tarjoamme TET- ja kesätyöpaikkoja opettajille ja oppilaille.

Lisäksi ylläpidämme alan toimijoiden yhteistyö- ja markkinointiverkostoa sekä edistämme maa- ja metsätalousalan imagoa.

Liity jäseneksi!

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi sähköisellä lomakkeella. Yhdistyksen toimintaa voi tukea myös toiminta-avustuksella.