Metsäneuvoja Janne

Metsäneuvoja Janne

Nimi: Janne Järvenpää
Ammatti: Metsäneuvoja 
Koulutus: Metsätalousinsinööri, Hämeen ammattikorkeakoulu
Työpaikka: Suomen metsäkeskus
Yrityksen kuvaus: Metsäkeskus tarjoaa metsä- ja luontotietoa ja palvelua metsänomistajan päätöksenteon tueksi ja koko metsäalan käyttöön. Julkisena toimijana Metsäkeskus vastaa metsälainsäädännön valvonnasta ja myöntää tukia metsien sekä luonnon hoitoon. 

www.metsakeskus.fi 

Mistä sait kipinän alalle?

Inspiraationi metsätalousinsinöörin opintoihin sain lukioaikoinani perehtyessäni eri ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjontaan. Tutustuessani opintoihin ja työnkuvaan ammattikorkeakoulun sivuilla aihepiiri tuntui itselle jossain määrin tutulta, ja pidin ammattikorkeakoulun opintojen käytännönläheisyydestä. Olin myös kiinnostunut jo työelämässä olevien ihmisten kokemuksista metsäalaan liittyen, jotka vaikuttivat positiivisilta mm. työllistymiseen, palkkoihin ja toimenkuvaan liittyen. Parhaalta alassa tuntui, että pääsee tekemään töitä metsissä. 

Kokemukset opinnoista?  

Muutin Hämeenlinnaan Evon kampuksille asumaan. Ensimmäisenä vuonna ammattikorkeakouluopinnot olivat paljon ryhmäytymistä erilaisten tapahtumien muodossa. Toinen opiskeluvuosi oli huomattavasti tiiviimpi, jolloin oli enemmän raporttiluontoisia tehtäviä, tenttejä ja ryhmätehtäviä, joissa syvennyttiin alan asioihin laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Toiseen opiskeluvuoteen sisältyivät mielestäni ammattikorkeakouluajan parhaimmat opinnot, joissa opiskelijat pääsivät Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsään tekemään käytännön metsätöitä moottorisahalla, raivaussahalla, istututtamaan taimia ja ohjastamaan hakkuu- ja korjuukonetta. Toisen opiskeluvuoden jälkeen kävin armeijan, jonka jälkeen opinnot jatkuivat. Kolmannen vuoden jälkeen suoritin ensimmäisen opintoihin kuuluvan palkallisen työharjoittelun Metsänhoitoyhdistyksellä tehden istutus- ja raivaussahatyötä. Työharjoittelun kautta sain aiheen opinnäytetyöhöni sekä palkallisen toimihenkilöharjoittelijan paikan seuraavalle kesälle. Neljännen vuoden aikana aloin työstämään opinnäytetyötäni sekä hakemaan alan töitä seuraamalla työpaikkailmoituksia netistä.

Tyypillinen työpäivä?  

Metsäneuvojan tehtäviin kuuluvat mm. metsälain valvonta, rahoitustarkastukset, metsävaratiedon päivitys ja ylläpito ja edellä mainittuihin liittyvä neuvonta.

Parasta työssäsi?

Työssä parasta on työtehtävien monipuolisuus. Töitä tehdään paljon toimistolla, mutta myös metsässä erilaisten aihealueiden parissa.

Terveiset nuorille?

Kannustan kaikkia ammatinvalintaa pohtivia nuoria olemaan aktiivisia, ennakkoluulottomia ja sinnikkäitä. Omana opiskeluaikanani eräs opettaja sanoi, että tyhmiä kysymyksiä ei olekaan. Tämä pitää mielestäni paikkansa, aina voi kysyä asiaa tuntevalta, jos on epävarma jostain. Vastoinkäymisiä tulee kaikille, pitäkää leuka ylhäällä, vaikka asiat eivät välttämättä menneet ensimmäisellä tai toisellakaan kertaa kuten suunnittelitte. Pitäkää itsestänne ja kavereistanne huolta raskaana pandemia-aikana.