Naisista voimaa metsäalalle

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on tutkia naisten asenteita ja mielipiteitä metsäalasta, alan töistä ja yrittäjyydestä. Hankkeessa haetaan toimintatapoja, joilla pystytään lisäämään naisten osuutta metsäalan koulutuksessa ja työelämässä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savossa toteutettavan Biotalouden headhunterit -hankkeen kanssa.  

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa toteutetaan haastattelututkimus, jossa haastatellaan yläkoululaisia, metsäalan opiskelijoita ja opinto-ohjaajia. Haastattelututkimuksen toteuttaa Itä-Suomen yliopisto. 

Hankkeen tulokset

Tutustu tutkimusraporttiin "Näkymätön nainen miesten maailmassa - Metsäala tyttöjen ja nuorten naisten koulutus- ja ammatinvalinnoissa"

Lisätietoja: Niina Mäntyniemi, puh. 0400 158 229, niina.mantyniemi(at)maaseutuammattiin.fi

Hankkeen rahoittaja: