Hankkeiden hyvistä käytännöistä ponnisti uusi yhdistys

Maaseutu opettaa -hanke päättyi heinäkuun 2011 lopussa! Hankkeen tavoitehan oli tutustuttaa yläkoululaisia, lukiolaisia ja opettajia maaseudun mahdollisuuksiin, maaseutuammatteihin ja maaseutuyrittämiseen. Lisäksi tärkeä osa hanketta oli uusien yhteistyön ja oppimisen muotojen kehittäminen pilottikoulujen, yritysten ja muiden alan toimijoiden välille. Pilottikoulut olivat: Juankosken koulu, Kiuruveden yläkoulu, Kivelän koulu Leppävirralta, Maaninkajärven koulu, Puustellin koulu Pielavedeltä, Vehmersalmen koulu Kuopiosta ja Vesannon yhtenäiskoulu.
 

Jokaisessa pilottikoulussa kehittäminen tehtiin koulun ja alueen lähtökohtien ja toiveiden pohjalta. Tämä tuotti ilahduttavan monenlaisia toimintatapoja yhteistyöhön ja oppimiseen. Esimerkiksi Vesannolla yläkoulun 7-luokkalaiset ja lukion 1-luokkalaiset tulivat mukaan hankkeeseen syksyllä 2008 ja olivat mukana kolmen vuoden ajan opiskellen eri tavoin maaseutuasiaa hyvin monessa oppiaineessa. Yhdessä hyvässä toimintatavassa oppilaat tutustuivat ja oppivat Vesannon kalataloutta ensin osallistumalla talvinuottaukseen, sitten paistamalla saadusta saalistaa ruokaa kotitalouden tunnilla ja lopuksi tutustumalla Vesannon irtopakastuslaitoksen toimintaan.
 
Useimmissa pilottikouluissa toimintatapoja kehitettiin tiettyjen oppiaineiden puitteissa, suosituimpina biologia, maa- ja metsätalous ja oppilaanohjaus. Kiuruvedellä toteutettiin onnistuneesti joka vuosi maa- ja metsätalousryhmän työpäivä maatilalla. Työpäivän järjestäminen on toki omanlainen haaste, koska maa- ja metsätalous on todella suosittu valinnaisaine Kiuruvedellä. Esimerkiksi tänä keväänä tarvittiin 12 yritystä, joihin oppilaat jakaantuivat 3-4 oppilaan ryhminä. Työpäivä oli oppilaiden mielestä huippujuttu, kuten eräs oppilas Kiuruvesilehden jutussa (8.6.2011) kommentoi: ”Ulla ja Matti Kauhasen tilalla oli ihan parasta!” Kauhasten tilalla oppilaat olivat päässeet tutustumaan traktorilla ajamiseen, lehmien ruokintaan ja hiehojen siirtoon. Päivään oli sisältynyt myös kiertokokeen teko, jonka avulla selvitetään oikea kylvökoneen säätö eli oikea siemenmäärä hehtaaria kohden.
 
Kolmen vuoden aikana kehitettiin myös toimintatapoja, jotka on varmasti helppo toteuttaa kaikissa kouluissa. Esimerkiksi Pielavedellä kummiyrittäjä kävi kemian tunnilla opettamassa ja opastamassa nitraattitypen määrittämistä Typpisalkun avulla. Kukin oppilas oli tuonut maanäytteitä kuka mistäkin. Maaningalla puolestaan oppilaat haastattelivat sähköpostitse paikkakunnan kummiyrittäjiä ja tekivät niistä juttuja paikallislehteen!
 
Pilottikouluissa parhaiksi havaitut yhteistyön ja oppimisen muodot on koottu ”Maaseutu opettaa – usko tai älä” -vihkoon. Vihkoa jaettiin Pohjois-Savon kouluille elokuussa 2011. Nettiluettava versio on avattavissa vasemmasta palkista.
 
Pilottikoulutoiminnan lisäksi Maaseutu opettaa -hankkeessa tarjottiin kaikille Pohjois-Savon yläkoululaisille, lukiolaisille ja opettajille mahdollisuutta tutustua maaseudun mahdollisuuksiin, maaseutuammatteihin ja maaseutuyrittäjyyteen. Koulukohtaisten opintoretkien ja kouluilla tapahtuneiden esittelyiden lisäksi hankkeessa järjestettiin 5 isoa tapahtumaa, joissa esiteltiin yhden päivän aikana isolle joukolle nuoria maaseutuammatteja ja koulutusta. Kaiken kaikkiaan hankkeen tapahtumiin kolmen vuoden aikana osallistui yli 9 000 nuorta ja opettajaa.

Hankkeen lopullisia vaikutuksia voi arvioida vasta myöhemmin. Pitkällä tähtäyksellä tavoitteena oli nostaa maaseudun, oman kotiseudun, arvostusta ja saada maaseudulle uusia yrittäjiä ja ammattilaisia. Näitä hyviä käytäntöjä ei haluttu unohtaa, vaan elokussa 2011 perustettiin uusi yhdistys Maaseutuammattiin ry. Tämän yhdistyksen toiminnasta ja tavoitteista voit lukea Yhdistys-sivulta.