Tutkija Tiina

Nimi:  Tiina Laine
Ammatti: Tutkija
Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MTT), Helsingin yliopisto, Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM), Itä-Suomen yliopisto
Työnantaja: Luonnonvarakeskus
Yrityksen kuvaus: Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Lue lisää: www.luke.fi

Mistä sait kipinän alalle?

Kiinnostus luontoon heräsi Partion kautta. Halusin opiskella käytännönläheistä alaa, mutta kuitenkin halusin opiskella pitemmälle, korkeakoulutason tutkinnon. Metsäalan mahdollisuudet valkeni oikeastaan kunnolla, kun aloitin opiskelut. Metsäala on todella monipuolinen ala!

Tyypillinen työpäivä?

Suurin osa työstäni on toimistolla tietokoneella suoritettavaa työtä, aineiston analysointia ja tutkimusraportin kirjoittamista. Mutta työ pitää sisällään myös maastokokeiden suunnittelua ja toteutusta. Järjestämme myös koulutusta, tiedotamme tutkimustuloksista ja kokouksiakin piisaa. Jonkin verran työ pitää sisällään matkustamista, vuosittain pari kertaa työmatkat suuntautuvat ulkomaille alan seminaareihin ja konferensseihin.

Parasta työssäsi?

Monipuolisuus, mutta myös itsenäisyys ja vastuu. Kuitenkin saa apua ja tukea tarvittaessa, kun työskentelee isossa organisaatiossa.

Tulevaisuus?

Haluan edelleen työskennellä alalla monipuolisissa ja kiinnostavissa työtehtävissä.

Terveiset alasta kiinnostuneille!

Metsäala tarjoaa myös kehittämistehtäviä, joissa pääsee haastamaan itseään ja kehittämään/luomaan uutta. Kannattaa tutustua eri opintomahdollisuuksiin metsäalalla! Yliopistotutkinto on hyvin laaja ja monipuolinen, joka mahdollistaa monipuolisia työtehtäviä!

Haluaisitko päästä tutustumaan alan yrityksiin tai oppilaitoksiin?

› Uusi ura maalta -kampanja