Biotalouden headhunteriksi

Biotalouden headhunteriksi -Esiselvitys uuden toimintamallin kehittämisestä biotalouden työvoiman hankintaan 

1.1. - 31.12.2017

Hankkeen tavoitteet

  1. Kartoittaa biotalouden organisaatioiden työvoimatarve ja tarve uudentyyppiselle rekrytointimallille
  2. Selvittää biotalouden organisaatioiden kehittämishalukkuus ja sitoutumienn työelämälähtöiseen ja verkostomaiseen opiskelijahankintaan
  3. Vahvistaa toteuttamiskelpoiset lähtökohdat työelämälähtöisen biotalouden rekrytointimallin kehittämiselle


Hankkeen toimenpiteet

  1. Taustaselvitykset nykytilanteesta haastatteluiden ja työvoimakartoituskyselyiden avulla
  2. Biotalouden rekrytointimallin selvittely ja suunnittelu työpajatyöskentelyllä
  3. Tiedotetaan ja selvitetään headhunter-toiminnan edellytykset
  4. Hankkeen tiedottaminen ja markkinointi
  5. Hankkeen jatkotoimenpiteet

Lisätietoja: Niina Mäntyniemi, puh. 0400 158 229, niina.mantyniemi(at)maaseutuammattiin.fi